Privacybeleid

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Scratch no More of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Gertjan Verwoert
Onderneming: Scratch no More
 
Bezoekadres: Remmerden 123 B
3911 TZ Rhenen
Nederland
 
 
 
E-mail: info@scratchnomore.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 317 745424
KvK-nummer: 52646661

 

Scratch no More is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Scratch no More is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Scratch no More is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Scratch no More, waaronder www.scratchnomore.nl.

Scratch no More verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Scratch no More opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Scratch no More. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Scratch no More om de overeenkomst uit te voeren.

Scratch no More gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Scratch no More altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Door Scratch no More worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 1. voor de uitvoering van de overeenkomst: 
  uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 2. voor het betalen en afhandelen van de facturen: 
  uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 3. voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 
  uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer;
 4. voor het behandelen van vragen en klachten: 
  uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@scratchnomore.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 1. in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 
  5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij expliciet een langere termijn met u is overeengekomen of de gegevens langer bewaard moeten worden vanwege een wettelijke regeling of bepaling;
 2. in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 
  7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
 3. in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 
  90 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
 4. in het geval van het behandelen van vragen en klachten: 
  na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Scratch no More gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Scratch no More, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Het staat Scratch no More vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Scratch no More ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Scratch no More. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Scratch no More. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Scratch no More BV;